Co to jest e-lista Robinsona?


E-LISTA ROBINSONA to system wspomagający ochronę adresów e-mail odbiorców. Odpowiedzialne firmy już nigdy nie wyślą do Ciebie nawet "zapytania o zgodę".


W XXI wieku kiedy to sieć Internet stała się potężnym narzędziem, Fundacja FORCE wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów co do jakości usług świadczonych przez podmioty działające na polskim rynku oraz chcąc zniwelować ilość przesyłanego do poszczególnych osób spamu, postanowiła stworzyć listę osób, które nie życzą sobie przesyłania na ich adresy poczty elektronicznej niechcianej korespondencji.


W tym celu Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE postanowiła stworzyć bazę, do której każdy będzie mógł dodać swój adres e-mail, jako adres osoby która nie życzy sobie przesyłania jakiejkolwiek korespondencji.


Dzięki e-liście Robinsona Fundacji FORCE, każda osoba czy firma działająca na rynku polskim będzie mógła nieodpłatnie skorzystać z listy celem sprawdzenia czy adres e-mail, na który osoba ta chce wysłać wiadomość elektroniczną nie znajduje się na niej i należy uszanować jej wolę.


Najważniejszym jednak zastosowaniem listy jest możliwość korzystania z niej w systemach automatycznego przetwarzania adresów e-mail, takich jak np. autorespondery, listy dyskusyjne, formularze zgłoszeniowe etc.